Fractures

Hip Fractures

HIP FRACTURES

What is a hip fracture?

Hip joint has a ball and socked type articulation. Femoral head, femoral neck, trochanteric area ve subtrochanteric area fractures are all called as hip fractures.

What type of trauma causes hip fractures?

Hip fractures are commonly seen elder and osteoporotic patients. Hip fractures in these patients occur usually after simple fall in house follwing tripping or balance problems. Hip fractures are seen 3-4 times more in women then men. Young patients sustain from hip fracture following a high energy trauma like traffic accident or falling from high.

What are the symptoms of hip fractures?

Patients sustaining a hip fracture usually complains about having pain in the groin and hip area and being unable to get upright position. They also state that  even the managed to get upright position, they were unable to walk because of severe pain. On physical examination, it cKalça kırıklarında hastalar; düşme sonucu kasık ve kalçalarında şiddetli ağrı olduğunu ve bir daha kalkamadıklarını, kalksalar bile yürümelerinin çok ağrılı olduğunu ifade ederler. Kalça kırıklı hastaların muayenesinde; kırığın olduğu bacakta kısalık, ayağın dışa dönük durduğu ve kalçayı hareket ettirmeye çalışmakla ağrı şikayeti görülür.

Kalça kırıklarında tanı nasıl koyulur?

Kalça kırıklarında tanıda, birçok olguda fizik muayene röntgen tetkikleri yeterli olmaktadır.

Kalça kırıklarının tehlikeleri nelerdir?

İleri yaş hastalarda eşilk eden diğer hastalıklara kalça kırığıda eklenince hastanın metabolik dengesinde bozulma olur. Kalça kırığı nedeni ile ayağa kalkamayıp vakitlerini yatakta geçiren hastalarda önlem alınmazsa yatmaya bağlı vücudun değişik bölgelerinde tedavisi güç olan bası yaraları oluşabilir. Yine yatmaya bağlı oluşan staz ile bacak damarlarında tıkanmalar (derin ven trombozu) görülmektedir. Yine kalça kırıklı hastarda oluşan pıhtıların akciğer ve beyin gibi organlara emboli atması durumu da hayatı tehdit eden sorunlara yol açmaktadır.

Kalça kırıkları nasıl tedavi edilmektedir?

Kalça kırıklarının cerrahi tedavisinde başlıca iki yöntem vardır: 1- Kalça kırığının çivi ile tespit edilmesi, 2- Kalça protezi ile tedavi (parsiyel yada total protez). Genç hastalarda, kemik kalitesi nispeten iyi, ameliyat öncesi çok iyi hareket eden dinç ileri yaştaki kalça kırıklı hastalarda kırığın çivi ile tespiti uygulanır. Kemik kalitesi oldukça düşük ileri yaş hastalarda, parkinson, epilepsi gibi nörolojik hastalığı olanlar, demansı olan hastalar, tümör metastazı ile kalça kırığı oluşmuş hastalarda tedavi seçimi protez uygulamasıdır. Her iki grup hastada erken dönemde ayağa kaldırabilinse de protezde yük verme daha erken olmaktadır. Hastalarda ameliyat sonrası pıhtı oluşumunu önlemek için kan sulandırıcı ilaçlar kullanılır.

About the author

Prof.Dr. Seref Aktas